GlaxoSmithKline 2 – 0 Ergo Türkiye (C Grubu)

24.10.2015