Katılım İşlemleri

Katılımcı şirketler aşağıda yer alan katılım işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamalıdır;

1) Katılım Bedeli fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmelidir.
Garanti Bankası • Büyükdere Caddesi Şubesi (439) 6299641 • TR38 0006 2000 4390 0006 2996 41

2) Katılım Formu kaşeli ve yetkili kişi imzalı olarak imza sirküleri fotokopisiyle birlikte 7 gün içinde kargo veya kurye ile gönderilmelidir (elden belge kabul edilmez).

3) Resmi Takım Listesi kaşeli ve yetkili kişi imzalı olarak listede yer alan kişilere ilişkin istenen belgelerle birlikte en geç 23 Kasım 2018 Cuma günü elektronik ortamda gönderilmelidir.

4) Takım Kadrosunda yer alan kişilere ilişkin istenen standart belgeler;

a) Güncel vesikalık fotoğraf (kişi ismiyle kaydedilmiş).
b) Kimlik fotokopisi.
c) SGK işe giriş bildirgesi.
d) Son aya ait SGK aylık hizmet belgesi.
e) Spor yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık beyanı (etkinlikte alınacaktır).
Not: Sağlık beyanı etkinliğe katılmak için yeterlidir. Yine de tüm katılımcıların tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçmesi tavsiye olunur.

5) Takım Kadrosunda yer alan kişilere ilişkin istenen ek belgeler;

Şirket ortakları
a) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak olan güncel ortaklık belgesi.
b) Kişinin ortaklığını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi.

İştirak, grup şirketleri veya bağlı bulunulan holding çalışanları
a) Şirketler arasındaki ticari bağı gösteren Ticaret Sicili Gazetesi.
b) Kişiye ait barkodlu SGK Hizmet Dökümü.

Outsource çalışanlar
a) Şirketler arasındaki noter onaylı hizmet sözleşmesi.
b) Şirketlere ait imza sirküleri fotokopileri.
c) Kişiye ait barkodlu SGK Hizmet Dökümü.
d) Katılımcı şirket ve hizmet veren şirketten alınacak antetli kağıda kaşeli ve yetkili kişi imzalı çalışma belgesi (işe giriş tarihi, çalıştığı birim ve tam zamanlı çalışan ibaresi yer almalıdır).

Belirli süreli sözleşmeli çalışanlar
a) Noter onaylı belirli süreli hizmet sözleşmesi.
b) Kişiye ait barkodlu SGK Hizmet Dökümü.

İşe girişi sonradan tamamlanacak çalışanlar
a) İş akdi
b) Katılımcı şirketten alınacak antetli kağıda kaşeli ve yetkili kişi imzalı durum belgesi (işe giriş tarihi, çalışacağı birim ve tam zamanlı çalışan ibaresi yer almalıdır).

Askerlik nedeniyle işten geçici ayrılan çalışanlar
a) İşten çıkış bildirgesi.
b) Terhis belgesi.

Not: Tüm katılımcılar SporMax Events & Entertainment’ın onayına tabidir. Katılımcılara ilişkin ek belgeler talep edilebilir.

19.06.2018